Knowit Sweden logotype
Business Intelligence · Linköping

Microsoft BI-konsult

Vi ger dig en trygg och utvecklande arbetsplats där du är delaktig i att välja dina uppdrag. Vi är kollektivavtalsanslutna, erbjuder friskvårdsbidrag och rikligt med kompetensutvecklingsmöjligheter.

Personal information

I have read the Privacy Policy and confirm that Knowit store my personal details to be able to process my job application.